Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst BSR Linda Heskes

 1. De cliënt in behandeling gaat bij de therapeut en op de hoogte is gesteld van de door deze therapeut gevraagde tarieven
 2. De cliënt op de hoogte is van de door de therapeut gebruikte behandelvorm.
 3. De therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening
  4. Beëindiging van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden
  5. Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht
  6. Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de therapeut in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de therapeut beëindigt
  7. De behandeling door de therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet
  8. De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door de therapeut gevoerde geschilleninstantie
  9. Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen de cliënt en therapeut; contant, per pin of contant per consult . De cliënt ontvangt een factuur van de therapeut zodra deze bevestiging heeft dat de betaling is voltooid
  10. De cliënt op de hoogte is van het feit dat de therapeut een cliëntendossier bijhoudt
  11. De therapeut dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig met de AVG en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur
  12. De cliënt een kopie kan vragen van dit cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is
  13. De cliënt vernietiging van het cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is, kan eisen en de therapeut wettelijk verplicht is hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.