FAQ

Wordt BSR vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Er is een aantal zorgverzekeraars dat Body Stress Release vergoedt, mits je aanvullend verzekerd bent. In dat geval kan (een gedeelte van) een consult vergoed worden. Kijk voor meer informatie op Zorgwijzer.nl, maar neem voor de exacte voorwaarden ook contact op met je eigen verzekeringsmaatschappij.

 

Hoeveel releases zijn nodig?

BSR zet een proces in gang van loslaten en herstellen. Dit heeft tijd nodig. Het proces begint altijd met drie consulten op de 1e, 4e en 11e dag. Hoe vaak er daarna vervolgbehandelingen nodig zijn, is per individu verschillend. Als body stress kort geleden is ontstaan, gaat het proces van loslaten meestal vrij snel. Zo reageren baby’s en kinderen reageren in de regel snel. Wanneer body stress echter al langer aanwezig is, zijn meer releases nodig. Ervaring leert dat veel klanten na een paar behandelingen positief effect voelen, maar soms duurt dat wat langer.

Als het goed/beter gaat worden de behandelingen met steeds grotere tussenpozen ingepland, totdat je als klant je gezondheid weer als goed of optimaal beschouwt. Om nieuwe opbouw van spierspanning te voorkomen, adviseer ik om regelmatig terug te komen voor een behandeling. Dit is te vergelijken met een auto die op gezette tijden voor onderhoud naar de garage gaat.

Wat kan ik verwachten na een release?

Dat verschilt per persoon. Iedereen bouwt overbelasting anders op, dus de manier waarop het loslaat verschilt ook. Wanneer door de release de druk van een zenuwbaan wordt weggenomen en de energiestroom wordt hersteld, kun je in eerste instantie tintelingen of warmte voelen. In andere gevallen kun je een tijdelijke toename van pijn ervaren, omdat het gevoel in je lichaam terugkeert waar dat eerst gedeeltelijk verdoofd was. Het kan ook gebeuren dat een deel van je lichaam tijdelijk stijver wordt. De wijsheid van het lichaam vertelt de buitenste spierlagen om zich aan te spannen en zo de beweeglijkheid te beperken. Hierdoor worden je onderliggende weefsels het minst geïrriteerd en wordt het herstelproces bevorderd.

Vermoeidheid na een release wijst erop dat je lichaam bezig is zichzelf te genezen. Omdat hier veel energie voor nodig is, kun je meer behoefte aan slaap hebben of kan een enorme vermoeidheid je overvallen. Soms komen de kenmerken van een oude blessure tijdelijk terug of komen er emoties los. Geef er vooral aan toe.

Over het algemeen worden mensen zich, door het loslaten van body stress, meer bewust van hun lichaam en zijn beter in staat te herkennen wat het lichaam vertelt over de behoeften (houding, rust, beweging, eetbehoefte etc.).

Helpt BSR altijd?

In de praktijk blijkt dat in 75 procent van de gevallen succes wordt behaald. In 5 procent van de gevallen is de oorzaak niet body stress gerelateerd maar kunnen klachten door bijvoorbeeld een ziekte worden veroorzaakt. BSR zorgt in zo’n situatie echter wel voor een beter welbevinden. In 20 procent van de gevallen worden de behandelingen voortijdig gestopt door de cliënt dus daarvan weten we niet of het alsnog succesvol geweest zou zijn. De opgebouwde spanning zit er vaak al heel lang, logisch dat het dan ook tijd kost voordat het kan loslaten.

Waarin verschilt BSR van andere behandelwijzen?

In tegenstelling tot de meeste andere behandelwijzen richt BSR zich niet op een ziekte, afwijking of ander lichamelijk probleem maar op het lichaam in zijn totaliteit en de onderlinge samenhang.
De visie van BSR is dat spanning een functie heeft. Teveel spanning in het lichaam heeft enerzijds een signaalfunctie en anderzijds een beschermende functie. BSR is ontwikkeld om teveel opgebouwde en vastgezette spanning te verminderen en daarmee de communicatie tussen de hersenen en de rest van het lichaam te herstellen.

Wat kan ik zelf doen?

Luister naar je lijf zeg ik heel vaak. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar ‘pijn = ho’…… hoe lastig dat ook is of hoe slecht dat ook uitkomt. Om optimaal herstel mogelijk te maken, is het belangrijk te luisteren naar wat je lichaam aangeeft en daar ook naar te handelen. Ik geef ook vaak advies of suggesties waarvan ik denk dat die het herstel kunnen bevorderen. Body Stress Release is geen methode die ‘geneest’, maar een techniek die je lichaam de nodige impulsen geeft om zichzelf te kunnen genezen. Zelf verantwoordelijkheid nemen om voor de best mogelijke omstandigheden te zorgen is hierbij essentieel. Als het lichaam niet telkens opnieuw overbelast wordt, zal het echt sneller herstellen.

What you resist, persists…

body stress release filosofie