Hoe voorkom je body stress?

Soms is het niet te voorkomen dat je body stress krijgt, bijvoorbeeld wanneer je door een auto wordt aangereden. Vaak ontstaat body stress echter ook omdat we ons zelf te veel overbelasten. De huidige maatschappij vraagt veel van ons en veel mensen vergeten daarbij goed voor zichzelf te zorgen.

BSR helpt om je weer bewust te worden van je eigen lichaam. Uiteindelijk draait het om balans. En die balans is voor iedereen anders.

Alvast enkele tips:

Luister naar je lijf

Wees lief voor je lijf

Neem eens tijd voor je zelf

Zeg eens nee

Ga eens een kwartiertje liggen